© 2018. All Rights Reserved
Our Partners:

האוהדים הזוכים של המחזור ה-31

השבוע היינו עדים לתופעה מדהימה בקרב הקהל הצהוב. כל אחת משלושת המקומות הראשונים הסכים להעביר את הפרס שלו לאוהדים שטרם זכו. שאפו!

הזוכים מוזמנים לפנות אלינו דרך דף הפייסבוק או דרך הכתובת 

info@fans-league.club לצורך איסוף הפרס.

להלן הזוכים המאושרים: